Điều Khoản Và Điều Kiện MKSport

Quy định chung của MKSport

Khi truy cập vào trang chủ của chúng tôi tại https://mksport.rent/ và tận dụng các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản sử dụng, chính sách quảng cáo và chính sách bảo mật của chúng tôi.

Chúng tôi cam kết thực hiện các điều khoản sử dụng, chính sách quảng cáo và chính sách bảo mật này theo quy định của pháp luật hiện hành. Không có nội dung nào trong các tài liệu này sẽ làm ảnh hưởng đến quyền của chúng tôi tuân thủ các quy định hoặc yêu cầu của chính phủ, tòa án hoặc các cơ quan thi hành pháp luật liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ hoặc thông tin mà chúng tôi thu thập hoặc nhận được từ việc sử dụng dịch vụ của bạn.

Từ chối trách nhiệm đảm bảo

Trang web MKSport và các dịch vụ kèm theo được cung cấp dưới nguyên tắc không đảm bảo. Chúng tôi không cam kết rằng các tính năng trên trang web hoặc các dịch vụ sẽ hoàn toàn đáp ứng nhu cầu của bạn, cũng như không đảm bảo rằng phần mềm hoặc các dịch vụ sẽ hoạt động mà không gặp sự cố hoặc lỗi.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát dữ liệu, thiệt hại lợi ích hoặc vấn đề khác có thể phát sinh từ việc truy cập MKSport và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý chấp nhận tất cả các rủi ro liên quan.

Quy định điều khoản sử dụng tại MKSport

Khi bạn tận dụng các dịch vụ của chúng tôi, việc tuân thủ các quy định dưới đây là cần thiết:

  • Thanh toán phí dịch vụ theo thỏa thuận.
  • Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.
  • Giải quyết các tranh chấp theo thỏa thuận đã đạt được.

Quy định về đăng ký, tài khoản và thanh toán dịch vụ

Dịch vụ của chúng tôi được cung cấp thông qua nền tảng trực tuyến của MKSport, bao gồm quy trình đăng ký tài khoản và thanh toán phí dịch vụ. Khi bạn đăng ký tài khoản, bạn đồng ý tuân thủ các quy định và điều kiện liên quan đến việc đăng ký và sử dụng dịch vụ.

Chúng tôi có thể điều chỉnh nội dung của các điều khoản sử dụng và đăng ký dịch vụ mà không cần thông báo trước. Bằng cách tiếp tục sử dụng dịch vụ sau các điều chỉnh này, bạn được coi là đã chấp nhận các thay đổi đó.

Quy định về trách nhiệm

Bạn có trách nhiệm đảm bảo an toàn và sử dụng nội dung mà chúng tôi cung cấp. Đồng thời, bạn cũng đồng ý bảo vệ chúng tôi khỏi mọi khiếu nại, chi phí, tổn thất và thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ.

Quy định về bản quyền sở hữu

Các dịch vụ và phần mềm liên quan đều được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ và các quyền tương tự. Bạn không được phép sử dụng bất kỳ tài sản trí tuệ cho mục đích thương mại mà không có sự chấp thuận của nhà cái MKsport bằng văn bản.

Để giải đáp thắc mắc hoặc nhận hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng.